1 2 3 4 5

Před válkou Válečná léta 1945-1948 V exilovém a zahraničním tisku

RAF

Válečná léta

Autorem průvodního textu je Mgr. Petr Žižka z Klubu vojenské historie 276th Sgdn (reenacted) RAF

Čs. letci ve válce

Po přijetí Čechoslováků do RAF dostali jako první příležitost předvést své letecké schopnosti stíhači, kteří zasáhli do kritických okamžiků bitvy o Británii. Jednalo se o příslušníky 310. stíhací perutě. Svými úspěchy v leteckých soubojích Čechoslováci získali nejen uznání od britských kolegů, ale rovněž vydobyli slávu celému čs. letectvu. Během bitvy o Británii bylo stíhačům 310. perutě přiznáno 40,5 jistě sestřelených, 11 pravděpodobně a šest poškozených nepřátelských letounů. Úspěšně se do ní zapojili i letci 312. perutě.

Karel Batelka (střední řada vpravo) z Vysokých Popovic (Brno-venkov), s mechaniky od 310. perutě

Karel Batelka (střední řada vpravo) z Vysokých Popovic (Brno-venkov), s mechaniky od 310. perutě.

Volá Londýn

Jan Masaryk ve svém pravidelném rozhlasovém pořadu vyzdvihoval válečné zásluhy československých pilotů:

„Výsledky, které mají naši letečtí hrdinové, jsou toho zřejmým důkazem, a jakmile nastane okamžik, kdy správa věcí našich bude vrácena do rukou národa, budou to tito naši letci, kteří první na perutích svobody přinesou předzvěst míru.”

MASARYK, Jan. Volá Londýn. Praha: Levné knihy KMa, 2000, s. 94. ISBN 80-86425-21-5. 

Obálka knihy Volá Londýn

Ostrostřelec

Nejvýraznější čs. osobností bitvy o Británii byl stíhač Josef František z Otaslavic u Prostějova, jenž působil u polské 303. perutě a do své smrti dosáhl 17 jistých sestřelů a jednoho pravděpodobného. Nejen tyto úspěchy vyvolaly zájem u britské veřejnosti. O našich letcích vyšlo několik článků, a nejen britské dámy měly zájem i o domovenky Czechoslovakia. Jednu z nich díky velkým sympatiím nosil i styčný důstojník u 311. bombardovací perutě Charles Pickard.

skvělý stíhač Josef František, rodák z Prostějova

Skvělý stíhač Josef František, rodák z Prostějova

Knihy o letcích RAF

Zemřeli jsme pro Anglii

VAN EYCK, Manuel F. Zemřeli jsme pro Anglii: piloti 310., 312. a 313. československé perutě, kteří bojovali a zemřeli pro Anglii : 1940-1945. Praha: Naše vojsko, 1993. ISBN 80-206-0321-2.

Zemřeli jsme pro Anglii
Rytíři nebes

KRATOCHVIL, Jan a Sabina KRATOCHVILOVÁ. Rytíři nebes: fragmenty. Druhé upravené a doplněné vydání. Brno: Muzeum českého a slovenského exilu, [2017]. ISBN 978-80-270-3415-4.

Rytíři nebes
Rytíři nebes: 311 čs. peruť

KRATOCHVIL, Jan a Sabina KRATOCHVILOVÁ. Rytíři nebes: 311. československá peruť RAF. Brno: Muzeum českého a slovenského exilu a Muzeum RAF, [2020]. ISBN 978-80-270-7958-2.

Rytíři nebes 311. čs. peruť
Uniformy a výstroj RAF v letech 1939-45

CORMACK, Andrew. RAF - uniformy a výstroj v letech 1939-1945. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-1957-0.


RAF - uniformy

Neutuchající odpor

Od jara 1941 přešla RAF do nepřetržité denní letecké ofenzívy proti cílům ve Francii, Belgii a Nizozemsku. Cílem bylo stálým náporem oslabovat sílu německé Luftwaffe. V boji opět nechyběli ani čs. stíhači. V květnu 1941 přibyla ke dvěma dosavadním čs. stíhacím perutím další – 313. stíhací peruť. Od konce roku 1941 byly všechny tři čs. stíhací perutě vyzbrojeny Spitfiry a v rámci čs. stíhacího křídla se od června 1942 zapojily do akcí nad okupovanou Francií. V roce 1944 se vyznamenaly při přípravě invaze a při samotném vylodění v Normandii. Následně čs. stíhací perutě bránily Anglii proti bezpilotním střelám a doprovázely bombardéry nad Německo.

Otmar Kučera ve stíhacím letounu v roce 1941

Otmar Kučera ve stíhacím letounu v roce 1941

Ukázka z knihy

„Odpověď československého národa dnes nejsou slova. Naší odpovědí jsou dnes činy, a to vojenské činy. A tuto odpověď za nás všechny, za vás doma i za nás zde, kteří jsme dnes v první bitevní linii této války, Goebbels již dostal. Dvaatřicet německých letadel, která v bitvě o Anglii sestřelili naši stateční letci, to je odpověď československého národa na Goebbelsovy falešné námluvy.“

DRTINA, Prokop. A nyní promluví Pavel Svatý: Londýnské rozhlasové epištoly [Dr. Prokopa Drtiny] z let 1940-1945. Praha: Melantrich, 1947, s. 52. 

OBÁLKA KNIHY A nyní promluví Pavel Svatý...

Rozhovor s Petrem Velanem

Nad sbírkou předmětů souvisejících s činností československých letců RAF jsme si povídali s Petrem Velanem, brněnským amatérským historikem a sběratelem zabývajícím se činností čs. letců na Západě.

Noční stíhání

Čs. letci dosahovali skvělých výsledků také v nočním stíhání. Zcela nejúspěšnějším čs. nočním stíhačem se stal Karel Kuttelwascher. Na stíhacích letounech Beaufighter a později Mosquito vzlétali Čechoslováci u 68. perutě, kde při odrážení německých nočních náletů zaznamenali 21 jistých sestřelů, tři pravděpodobné, sedm poškozených letounů a tři zničené bezpilotní střely. Nejúspěšnější čs. osádku u 68. perutě tvořili Miloslav Mansfeld (pilot) a brněnský rodák Slavomil Janáček (radarový operátor).

Josef Balejka z Valašských Klobouk vlevo s posádkou peruti v Británii

Josef Balejka z Valašských Klobouk vlevo s posádkou peruti v Británii

Bombardovací peruť

Na základně RAF Honington vznikla 311. čs. bombardovací peruť. K prvnímu bojovému letu odstartovala v noci z 10. na 11. září 1940, kdy tři osádky útočily na seřaďovací nádraží v Bruselu. Následně se do dubna 1942 vydávaly čs. osádky na palubách letounů Wellington na noční nálety směřující na cíle v okupované Evropě a v Německu. Jednou z klíčových osobností jednotky byl třetí velitel 311. perutě Josef Ocelka z Lipníku nad Bečvou. Od září 1940 do dubna 1942 vykonala 311. peruť 1 029 operačních vzletů, napadla 77 různých cílů. Akcí se zúčastnilo 318 letců, z nichž 94 padlo a 34 bylo zajato.

Boček E.,Brázda B., Ruprecht J., Horský J., Vanko A. (57. OTU, Boulmer, podzim 1944)

E. Boček, B. Brázda, J. Ruprecht, J. Horský, A. Vanko (57. OTU, Boulmer, podzim 1944)

Z exilového tisku

Jak se psalo o úspěších letců v exilovém tisku za války.

Hledejte další články. Přihlaste se přes svou knihovnu na:

https://dnnt.mzk.cz

Knihy o letcích RAF

Mezi nebem a mořem

KNAPP, Zdeněk Hanuš. Mezi nebem a mořem: zápisky radiotelegrafisty, který létal s 311. čs. bombardovací perutí R.A.F. u velitelství pobřežního letectva. Praha: Naše vojsko, 1946.

Mezi nebem a mořem
Na nebi hrdého Albionu

RAJLICH, Jiří. Na nebi hrdého Albionu: válečný deník československých letců ve službách britského letectva 1940-1945. 1-7. Praha: Ares, 2003. ISBN 80-86158-36-5. 

Na nebi hrdého Albionu 1-7

Čechoslováci potápějí německé ponorky

Z důvodu nedostatečných záloh bylo rozhodnuto o přesunu perutě ke Coastal Command (velitelství pobřežního letectva), kde byly předpokládány menší ztráty. Novým hlavním úkolem se stala protiponorková činnost a boj proti hladinovým plavidlům. Jednalo se o mimořádně důležitou aktivitu, jelikož Velká Británie byla na námořní dopravě závislá. Díky úspěchům v boji proti ponorkám byla peruť vybrána k přezbrojení na výkonnější letouny Liberator. Největší úspěch si peruť připsala 27. prosince 1943, kdy posádka Oldřicha Doležala potopila německou loď Alsterufer, která přivážela z Japonska drahocenný wolfram.

Emil Boček (Kanada, 10.11.1943)

Emil Boček (Kanada, 10.11.1943)

Při protiponorkových hlídkách se podařilo Čechoslovákům objevit a napadnout 35 ponorek, z nichž se podařilo potopit minimálně pět. Na zdárném bojovém nasazení nad širým mořem měli velký podíl např. velitelé 311. perutě Josef Šnajdr z Luhačovic, Jindřich Breitcetl z brněnské Líšně a rodák z Brna Vladimír Nedvěd. V rámci Coastal Command vykonala 311. peruť 2 102 bojových letů v čase 21 527 hodin. Zahynulo 104 letců. Po skončení války přepravovaly Liberatory náklad a repatriované osoby do osvobozeného Československa.

František Živěla napravo u kulometu na podzim 1943

František Živěla (vpravo) u kulometu na podzim 1943

Ukázka z knihy

Nyní ve stále stupňované míře budou tedy poznávat německé ženy — právě ty, které nejvíc učily německé děti zbožňovat Adolfa Hitlera — co to je totální válka. Teď tedy poprvé v obou světových válkách, jež Německo rozpoutalo, také německá tak zvaná domovina se učí znát na vlastní kůži, co to hrůza války je. Již se nerozpadávají jen španělské, habešské, ruské, polské, francouzské, norské, belgické, holandské, jihoslovanské, řecké a anglické domy a domovy, dnes čím dál tím více stoupá počet rozbořených německých krbů. Dnes především německé ženy a děti se učí poznávat dobrodiní totální války a mají příležitost přemýšlet o ceně slibů Hermana Göringa. A co německému vojáku je platno umírat na Kavkaze, když jeho žena a jeho děti umírají v troskách svých domovů? Dnešní letecká ofensiva britsko-americká má ovšem vojenské cíle. Ale má také svůj výchovný cíl. Je to názorné vyučování na thema: Co nechceš, aby ti druzí činili, nečiň sám druhému. Je to výchova německého národa k demokracii.

V této výchově hrají svou roli také českoslovenští letci. Jejich účast v tomto boji je účastí celého národa. Jejich úspěch je i úspěchem národa. Říkám-li to, tedy ne proto, abychom jim děkovali. Nýbrž proto, abychom všichni, na každém místě, na něž nás osud postavil, konali svoji vlasteneckou povinnost stejně, jako oni ji konají.

DRTINA, Prokop. A nyní promluví Pavel Svatý: Londýnské rozhlasové epištoly [Dr. Prokopa Drtiny] z let 1940-1945. V Praze: Melantrich, 1947, s. 236. 

OBÁLKA KNIHY A nyní promluví Pavel Svatý...

Československé skóre

Čs. letci v řadách RAF v letech 1940–1945 vykonali 40 370 operačních letů v délce 96 337 hodin. Sestřelili 205 nepřátelských letounů a osm bezpilotních střel, pravděpodobně zničili 68 letounů a poškodili jich 131. Z téměř 2 500 příslušníků čs. letectva zahynulo 494, dalších 226 bylo zraněno a 52 bylo zajato.

Emil Boček (čtvrtý zprava) v Paigntonu v březnu 1943

Emil Boček (čtvrtý zprava) v Paigntonu v březnu 1943

Z exilového tisku

Jak se psalo o pilotech před koncem války.

Knihy o RAF

S RAF proti ponorkám

ČERNÝ, Karel. S RAF proti ponorkám. Havlíčkova Borová: Obec Havlíčkova Borová, 2004. Z Vysočiny do zahraničního odboje. ISBN 80-239-2702-7. 

S RAF proti ponorkám
Byl jsem letcem RAF

KONRÁDOVÁ, Libuše. Byl jsem letcem R.A.F. Praha: Knižní klub, 2004. ISBN 80-242-1233-1.


Byl jsem letcem RAF
Wellingtony nad Biskajem

PAJER, Miloslav. S Wellingtony nad Biskajem: 311. čs. bombardovací peruť v období svého působení u Velitelství pobřežního letectva RAF. 2. upravené a rozšířené vydání. Cheb: Svět křídel, 2020. ISBN 978-80-7573-065-7.

Wellingtony nad Biskajem
Čs. letci v německém zajetí 1940-1945

KUDRNA, Ladislav. Českoslovenští letci v německém zajetí 1940-1945. Praha: Naše vojsko, 2005 . ISBN 80-206-0778-1. Českoslovenští letci v německém zajetí 1940-1945

Další část

RAF - 1945-1948

Provozovatel

Moravská zemská knihovna
Kounicova 65a
601 87 Brno

Mobirise website builder - Check it