1 2 3 4 5

O výstavě

Online výstava Leopold Šrom a moravští letci RAF je rozšířením stejnojmenné prezentace v budově MZK, která patří do knihovního cyklu Oči Brna. Ty jsou vždy věnovány některé brněnské rodačce či rodákovi a výjimečné osobnosti, která je blíže spjata s městem Brnem. Fyzická varianta prezentace Oči Brna: Leopold Šrom a moravští letci RAF probíhá v přízemí MZK od 4. listopadu 2021 do 28. února 2022.

Tato online výstava i prezentace v MZK jsou věnovány památce nejen moravských, ale všech československých letců, kteří bojovali a pokládali životy za navrácení svobody Evropě a své vlasti.

Mgr. Radoslav Pospíchal
kurátor výstavy

Autoři výstavy

Kurátor, koordinace, produkce, propagace:
Mgr. Radoslav Pospíchal

Autoři textů:

Marek Brzkovský
Mgr. Filip Procházka
Mgr. Petr Velan
Mgr. Petr Žižka

Supervize:
Mgr. Martina Šmídtová

Technická realizace:
PhDr. Martin Krčál
Bc. Alena Paulusová

Odborné rešerše zdrojů:
Bc. Martina Smetánková
Mgr. Elena Weyrová
Mgr. Dagmar Winklerová 
PhDr. Iva Zadražilová, Ph.D. 

Korektury:
Mgr. Tereza Vintrová

Grafický design:
Anna Jílková

Video postprodukce:
Mgr. Pavel Tazbirek

Poděkování za spolupráci na online výstavě patří:

  • Jaroslavu Popelkovi za fotografie z jeho archivu
  • Klubu vojenské historie 276th Sgdn (reenacted) RAF, jmenovitě Mgr. Filipu Procházkovi a Mgr. Petru Žižkovi za dodané texty
  • Mgr. Petru Velanovi za spolupráci na videorozhovoru, dodaným fotografiím a konzultace
  • Marku Brzkovskému za dodané texty, spolupráci na videorozhovoru a konzultace
  • Archivu bezpečnostních složek v Praze, jmenovitě Mgr. Jaroslavu Vaňousovi

Mohlo by Vás zajímat

Paměť národa

Obsahuje příběhy veteránů druhé světové války, ale také odbojářů, obětí holocaustu, politických vězňů 50. let a další, popisující historické události s vazbou na české země. Jde o nejrozsáhlejší veřejně přístupnou pamětnickou databázi v Evropě.

Projekt Paměť národa
Sbírka vlčích máků

Moravská zemská knihovna se tradičně zapojuje do sbírky ke Dni válečných veteránů. Symbolem této veřejné sbírky jsou vlčí máky. Výtěžek této sbírky je věnován na zaznamenávání a uchovávání příběhů hrdinů, kteří bojovali za naši svobodu. Zapojte se také.

Sbírka vlčích máků

Děkujeme našim partnerům za poskytnuté materiály

276 SQ logo
ABS logo
Provozovatel

Moravská zemská knihovna
Kounicova 65a
601 87 Brno

Build your own website - Check this